Maklumat Pelayanan

"Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelengarakan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Profesional dan Sesuai Dengan Prosedur Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan, Dan Apabila Melanggar Kami Bersedia Menerima Sanksi Dengan Ketentuan Yang Berlaku"